راهنمای بندکشی

نقش اصلی بندکشی، پذیرش انبساط و انقباض سطحی ، موضعی و توزیع آن به طور یکنواخت در نمای ساختمان است. علاوه بر آن بندکشی باید مانع ورود آب و نفوذ رطوبت به قشرهای داخلی دیوارها و سایر قطعات ساختمان گردد. از این رو ملات بندکشی باید ریزدانه و پرمایه باشد تا مانع ایجاد خاصیت جاذبه مویی شود. بند کشی به عنوان کار نهائی باید جذابیت منظر را کامل به اتمام برساند . عرض بند آجرها بر اساس طرح انتخابی ۸ تا ۲۰ میلیمتر می باشد که باید قبلا محل اجرای آن با برس تمیز گرددو بیش از شروع کار، مرطوب و آبپاشی شود. حداقل عیار سیمان بندکشی، شامل ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب می باشد. قطر سنگدانه نباید از ۱ میلیمتر بیشتر باشد. مناسبترین زمان برای بندکشی قبل از سخت شدن ملات دیوارهاست(تا ۲۵ روز بعد از اجرا) در هر حال از بندکشی در هوای بسیار سرد، بسیار گرم و بارندگی باید خودداری نمود.چنانچه اجرای بندکشی در هوای بسیار سرد یا گرم الزامی باشد. اتخاذ تدابیر مخصوص بتن ریزی در هوای بسیار گرم یا سرد الزامی است. در هوای گرم، بندکشی باید از تابش مستقیم خورشید مصون باشد با وسایل پوششی مناسب مرطوب نگه داشته شود . در هوای سرد بندکشی باید در روزهای آفتابی بین ساعات ۱۰ الی ۱۴ صورت گیرد، از ماسه و آب گرم استفاده شود و نمای بندکشی شده با وسایل مناسب پوشانده و گرم نگه داشته شود. سرعت سفت شدن ملات با تقلیل درجه حرارت محیط، کاهش می یابد. لذا هنگام بندکشی در هوای سرد ، سرعت بندکشی باید به نحوی باشد که فرصت کافی برای سفت شدن ملات قبل از شروع یخبندان وجود داشته باشد.

نکاتی در مورد نحوه ی بند کشی آجرها  :

 * قبل از نصب آجرها محل اتصال آجر بر روی دیوار باید مرطوب گردد
* حداقل و حداکثر ملات خور پشت آجر بین ۲ تا ۴ سانتی متر باشد
* بهترین دما جهت نصب بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است و هرگز در زمان یخبندان نباید عملیات نماکاری انجام شود
* ماسه و آب مورد استفاده در ملاتها باید عاری از هر گونه مواد آلی باشد
* مناسبترین زمان جهت بندکشی حداقل چند هفته بعد از نصب آجرها است
* قبل از بندکشی محدوده مورد نظر باید مرطوب گردد
* بهترین زمان برای استفاده از ملات آماده شده جهت بند کشی، حداکثر ۲ تا ۵ ساعت می باشد
* به منظور همگن شدن ملات مناسب برای بندکشی ، حداقل چند دقیقه باید آن را ورز داد
* هیچ گاه از صفحه ملات برای این منظور استفاده نشود
* هنگام بندکشی باید ملات را روی قلم بندکشی قرار داد و سپس آن را بین شیار دو آجر فرو برد
* هرگز نباید از دستمال مرطوب به منظور تمیز نمودن اضافات ملات بین شیارها استفاده نمود
* بهترین زمان به کار بردن برس ، بعد از گذشت ۲ ساعت میباشد
* چنانچه از رزین به منظور ضد آب نمودن آجر استفاده شود باید سازه کاملا خشک و تمیز باشد
* به ملات بندکشی میتوان پودرهای رنگی اضافه نمود. اما مقدار آنها در ملات نباید از ۱۰% وزن سیمان
* تجاوز کند و علاوه بر آن باید ضد قلیا بوده و در مقابل نور ، ثبات خود را در دراز مدت حفظ نماید