خیابان فیض- ابتدای خیابان ارباب

۰۳۱۳۶۶۱۹۱۱۶-۰۹۱۳۳۱۶۸۲۹۴

آقای مهندس مهرابی

اتوبان چمران.خیابان اشراق شمالی.نبش کوچه نظام مهندسی و پارکینگ طبقاتی

آقای مهندس مهوری

۰۳۱۳۴۵۹۳۷۰۹-۰۹۱۳۴۰۲۶۹۳۰

بزرگراه آیت الله سعیدی مهندس صفدری(طراح آجرنما ادیب)

۰۲۱-۴۴۱۱۴۱۸۶-۰۹۱۲۴۰۲۰۷۸۸

آقای مهندس صفدری

________

در حال بررسی نمایندگی دوم

سبزوار

آقای دولت آبادی و ثابتی

۰۹۱۵۱۷۳۸۵۶۱-۰۹۱۵۷۰۱۶۳۰۱

شهرک کشاورزی

آقای عبدالهی

۰۹۱۴۳۵۴۵۱۲۵

آبرسان _نبش فارابی _به سمت چایکنار _ساختمان بورس آجرنمانسوز(فائق بتن) طبقه ی ۷

آقای جعفرعالی

۰۹۱۴۲۱۷۰۹۵۳

خنج( بلوار خاتم الانبیا )

آقای منوچهر نورایی

۰۹۱۷۱۸۱۱۵۸۲-۰۹۱۷۷۷۷۷۰۹۸

اهواز- سه راه خرمشهر بعد از کلانتری ۱۹

آقای صادق فیضی

 ۰۶۱۳۳۳۹۳۰۱۳-۰۹۱۶۱۰۰۰۱۶۴

خیابان ۴۵ متری فتح المبین،نبش خ آفرینش

آقای رشیدمهر

۰۹۱۶۶۴۵۷۱۸۷-۰۶۱۴۲۲۶۲۴۳۰

مریوان . خیابان بهزیستی (فروشگاه مصالح ونار)

رحیمی نیا-صالحی

۰۹۱۲۰۴۴۸۰۸۳

۰۹۱۸۶۷۰۸۰۸۳

۰۸۷۳۴۶۰۳۸۱۵

آجر نوین، بلوار باهنر شمالی بین کوچه ۱۴ و ۱۶

۰۷۱۳۸۲۳۵۱۵۴

۰۹۱۸۹۸۸۵۲۴۴

۰۹۰۲۳۴۹۱۸۶۷