آدرس کارخانه :

 کیلومتر ۸ جاده اصفهان | حبیب آباد | کارخانه آجرنمای ادیب

_____________________________

تماس  با مدیریت

مهندس مهوری : ۰۹۱۳۳۱۳۴۱۳۷   |  مهندس مهرابی : ۰۹۱۳۱۱۸۱۳۶۵

فرم درخواست نمایندگی:

ارتباط از طریق پیام: